Meni najbliži od vas bit će oni koji imaju najljepši ahlak, koji su skrušeni i koji mire i zbližavaju.
(Tirmizi)

Kemal ef. Gutić, imam Džedid džamije

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh