Meni najbliži od vas bit će oni koji imaju najljepši ahlak, koji su skrušeni i koji mire i zbližavaju.
(Tirmizi)

Kur'an

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh