Ibn-Abbas prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Kada bi čovjek imao punu dolinu zlata, zaželio bi da ima dvije doline, a njegova usta neće nita napuniti do prašina, a Allah prima pokajanje od onog ko se pokaje. Hadis je Muttefekun alejhi

Radionica za mlade u Janji

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – Uprava za vanjeske poslove i dijasporu realizira projekta: Prevencija radikalizma koji vodi ka nasilnom ekstremizmu kod mladih. Ciljevi projkta su osnažiti mlade i pomoci im u izgradnji kritičkog mišljenja, izgradnji životnih vještina, izgradnja komunikacijskih vještina, vještina nenasilnog rješavanja sukoba, odupiranje vršnjačkom pritisku.

Edukator Mujaga ef. Cifrić je odradio prvi trening sa mladima u Omladinkom centru Janja, 27.04.2018.g. Tema je Odupiranje vršnjačkom pritisku, a učestvovalo je 17 mladih. Ovo je samo jedna od nekoliko radionica koje će, ako Bog da, biti realizirane u našem Medžlisu. Na sličan način će se realizirati i radionice “Naprednog roditeljstva” u narednom periodu za roditelje.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh