Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, d.š., rekao: Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi - i ne rekne radi toga nita loše, to ću mu nadoknaditi Džennetom.
Hadis bilježi: Buhari

Šerijatsko vjenčanje

Šerijatsko vjenčanje

Šerijatsko vjenčanje za Mulasalihović Armina i Velagić Lejlu, obavljeno je 5. juna 2021. godine odnosno 24. ševvala 1442. h.g. u Atik džamiji. Mulasalihović Armin je rođen u Tuzli, od oca Ohrana i majke Jasminke.

Velagić Lejla je rođena u Donaueschingen-u od oca Hariza i majke Nedrete.

Molimo Uzvišenog Allaha da ovaj brak učini blagoslovljenim, da mladencima da dug život i čestit porod! Allah mubarek!

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh