Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: Vjernici gledaju na svoje grijehe kao na to da sjede pod jednim brdom strahujući da se ono ne obruši na njih, dok griješnici gledaju na svoje grijehe kao na običnu muhu koja im stane na nos, pa je oni rukom svojom otjeraju!
(Buhari)

Rad sa mladima

Na temelju zaključka Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini br. 01-SM-07/2010 od 19. muharrrema 1431. h. g. / 04. januara 2010. godine, a koji se odnosi na institucionalni okvir islamskog edukativnog rada sa mladima, nakon temeljitih priprema i rada na razvijanju ovog projekta, Vjerskoprosvjetna služba MIZ Janja pristupila je realizaciji samog projekta rada sa mladima.

Uspostavljanje novog institucionalno organiziranog islamskog edukacijskog rada s mladima nameće se kao nužnost u našem ukupnom islamskom radu i djelovanju u našim džematima. Da bi projekat uspostavljanja takvog rada mogao uspjeti, moramo imati koordinatore/voditelje svih aktivnosti koje će biti poduzimane na ovom planu.

Glavni imam MIZ Janja je imenovao novog koordinatora za rad sa mladima Cifrić ef. Mujagu, a za njegovog pomoćnika Jakupović ef. Omera, 07.09.2017.g. Imenovani nisu bili na specijalističkoj obuci koordinatora koje je organizovalo rukovodstvo Rijaseta 2012. godine, ali preuzmaju emanet koordiniranja i vođenja edukacijskih programa za mlade. Bit će to složen ali častan zadatak, emanet koji traži uporan rad, inicijative, umijeća i ustrajnost. Od toga će uveliko ovisiti kontinuitet islamskog odgojno-obrazovnog djelovanja koje započinjemo kroz mekteb i vjeronauku, a ovo vidimo kao sponu koju trebamo napraviti kako se naše mlade generacije ne bi gubile u besmislu života nakon što i formalno završe mekteb i vjeronaučnu nastavu u školi.

Rad sa mladima podrazumijeva obrazovne, socijalne, kulturne i sportsko -rekreativne aktivnosti  za mlade s ciljem promovisanja vrijednosti, cjeloživotnog učenja i življenja vjere.

m.c.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh