Ko napusti raspravu kad nije u pravu, bude mu napravljena kuća u džennetskoj mahali, a ko ostavi raspravu kad je u pravu, bude mu izgrađena kuća u najodabranijem dijelu dženneta.
(Ibn Madze i Tirmizi)

Rad sa mladima

Na temelju zaključka Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini br. 01-SM-07/2010 od 19. muharrrema 1431. h. g. / 04. januara 2010. godine, a koji se odnosi na institucionalni okvir islamskog edukativnog rada sa mladima, nakon temeljitih priprema i rada na razvijanju ovog projekta, Vjerskoprosvjetna služba MIZ Janja pristupila je realizaciji samog projekta rada sa mladima.

Uspostavljanje novog institucionalno organiziranog islamskog edukacijskog rada s mladima nameće se kao nužnost u našem ukupnom islamskom radu i djelovanju u našim džematima. Da bi projekat uspostavljanja takvog rada mogao uspjeti, moramo imati koordinatore/voditelje svih aktivnosti koje će biti poduzimane na ovom planu.

Glavni imam MIZ Janja je imenovao novog koordinatora za rad sa mladima Cifrić ef. Mujagu, a za njegovog pomoćnika Jakupović ef. Omera, 07.09.2017.g. Imenovani nisu bili na specijalističkoj obuci koordinatora koje je organizovalo rukovodstvo Rijaseta 2012. godine, ali preuzmaju emanet koordiniranja i vođenja edukacijskih programa za mlade. Bit će to složen ali častan zadatak, emanet koji traži uporan rad, inicijative, umijeća i ustrajnost. Od toga će uveliko ovisiti kontinuitet islamskog odgojno-obrazovnog djelovanja koje započinjemo kroz mekteb i vjeronauku, a ovo vidimo kao sponu koju trebamo napraviti kako se naše mlade generacije ne bi gubile u besmislu života nakon što i formalno završe mekteb i vjeronaučnu nastavu u školi.

Rad sa mladima podrazumijeva obrazovne, socijalne, kulturne i sportsko -rekreativne aktivnosti  za mlade s ciljem promovisanja vrijednosti, cjeloživotnog učenja i življenja vjere.

m.c.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh