Meni najbliži od vas bit će oni koji imaju najljepši ahlak, koji su skrušeni i koji mire i zbližavaju.
(Tirmizi)

Stručni seminar za uposlenike

Stručni seminar za uposlenike

Stručni seminar o ciljevima i rezultatima rada za imame i muallime Medžlisa Islamske zajednice Janja, u organizaciji vjersko-prosvjetne službe MIZ Janja, održan je 12. i 13. juna 2021. godine.

Program i teme seminara je odredio Gavni imam hafiz Omer-ef. Camić, uz konsultacije na kolegijumu Medžlisa, shodno potrebama našeg kolektiva, a imajući u vidu obrađene teme na prethodnim seminarima.

Prvi dio seminara je održao muderris Nezim-ef. Halilović, iznoseći prijedloge i preporuke u radu imama, a na osnovu svoga dugogodišnjeg iskustva i rada u Islamskoj zajednici.

Dr. Nezir-ef. Halilović, šef Odjela za vjeronauku u Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održao je predavanje i radionice na teme ciljeva i rezultata pri učenju i odgajanju djece.

 

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh