Dobročinstvo je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer iako ti Njega ne vidiš, on tebe, zaista, vidi.
(Buharija i Muslim)

Takmičenje polaznika sekcije hifza u Janji

Takmičenje polaznika sekcije hifza u Janji

U okviru Škole Kur'ana Medžlisa Islamske zajednice Janja, polaznici sekcije hifza su napamet naučili sure En-Nebe’, Et-Tarik i Et-Tin, od mjeseca oktobra 2022. godine.

Takmičenje polaznika, u cilju afirmacije sekcije hifza, održano je u Atik džamiji, u subotu 28. januara 2023. godine, kojem je pristupilo petnaest polaznika.

Voditelj sekcije, hafiz Omer-ef. Camić je na početku takmičenja napomenuo da je ovo važan projekat, te da je u prethodna tri mjeseca došlo do proširenja grupe. Polaznici su dokazali i sebi a i roditeljima da oni mogu naučiti sure napamet i pored svih drugih obaveza uz ustrajan rad i predanost.

Članovi komisije su hafiz Abdullah-ef. Kapo, hafiza Fatima Karahasanović i mr. Dženan-ef. Karasalihović.

Polaznici su napamet učili dio sure En-Nebe’ koji odredi komisija, te cijele sure Et-Tarik i Et-Tin.

Takmičari koji su se predstavili prisutnima su: Cifrić Ilham, Baćevac Fahreta, Rešidović Lamija, Baćevac Davud, Baćevac Nedžla, Bajrić Adnan, Šabić Ahmed, Velagić Emir, Alihodžić Daris, Cifrić Mahir, Đezić Alma, Zvorničanin Ibrahim, Terzimustafić Ajdin, Talović Behija i Aletović Halima.

 

Tokom pauze kada su članovi komisije utvrdili rezultate takmičenja, imam Džedid džamije, Kemal-ef. Gutić je prisutne počastio prigodnim predavanjem o učenju Kur'ana Časnog.

Predsjednik Izvršnog odbora, hafiz Baćevac Fahret je svim takmičarima dodijelio Priznanja i novčane hedije, a najuspješnijima su članovi komisije dodijelili Diplome i prigodne novčane hedije koje je obezbijedio Medžlis.

Na osnovu rezultata i odluke komisije prvo mjesto je osvojio Cifrić Mahir (59/60), drugo mjesto Aletović Halima (58,66/60) i treće mjesto Alihodžić Daris (58,58/60).

Predsjednik komisije hafiz Abdullah-ef. Kapo je čestitao polaznicima na lijepom i pravilnom učenju Kur'ana kojim su zaslužili visoke ocjene. Hafiz Abdullah Kapo je pohvalio roditelje koji su slali djecu u mekteb i sekciju hifza, također je od.ao i priznanje muallimu hafizu Omer-ef. Camiću.

Dovu na kraju programa je proučio glavni imam MIZ Bijeljina Samir-ef. Camić.

Tekst: M. Cifrić, foto: M. Camić

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh