Vjernik vjerniku je kao zidovi zgrade, jedan drugog podupiru.
(Buharija i Muslim)

Nova sjetva kukuruza

Nova sjetva kukuruza

Na vakufskoj parceli Gunjevci je, nakon žetve pšenice, posijano 10 duluma kukuruza. Oranje, razbacivanje umjetnog đubriva, frezanje kao i sjetva su obavljeni u jednom danu, 04. jula 2022. godine.

Hibrid AS 201 je kratke vegetacije te se preporučuje za kasniju sjetvu. Odlikuje ga vrlo brzi rani porast, odlična stabilnost i brzo otpuštanje vlage iz zrna. U našim klimatskim uslovima dužina vegetacije kukuruza kreće se od 80 do 150 dana. Sjetvu ovog hibrida smo izvršili na parceli koju možemo navodnjavati tokom ljeta.

 

Oranje cijele parcele od 35 duluma, razbacivanje đubriva kao i frezanje je izvršeno traktorima i priključcima u vlasništvu Medžlisa IZ Janja. Prskanje i sjetvu su obavili OPZ “Agrofarmer” sa PO i naš uspješni poljoprivrednik Mustafa Numanović.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh