Prenosi se od Sehla ibn-Sa'da da je Resulullah s.a.w.s. rekao: U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih ce ući postači na Sudnjem danu i niko drugi mimo njih. Reći će se: 'Gdje su postači?' Oni će ustati i na njih niko drugi neće ući. Kada oni uđu, ona će se zatvoriti i niko više na njih neće ući.
(Buhari i Muslim)

PROMOCIJA KNJIGE NURU – L – IDAH (SVJETLOST TUMAČENJA)

PROMOCIJA KNJIGE NURU – L – IDAH (SVJETLOST TUMAČENJA)

Promocija knjige održana je u suterenu Atik džamije 16.07.2016.
NURU-L-IDAH (SVJETLOST TUMAČENJA), HANEFIJSKI FIKH, uvod, prijevod i komentar djela Nuru-l-idah, egipatskog hanefijskog učenjaka i profesora na El-Azharu Hasana ibn Ammara Šurunbulalija (1586-1659). Djelo se koristilo kao obavezno štivo u nižim razredima u bosanskim medresama do 1918. godine, kada je Muhamed Seid Serdarević napisao svoj poznati Fikhu-l-ibadat, opet po uzoru na Nuru-l-idah. Inače, Nuru-l-idah je prva klasična pravna hanefijska knjiga koja je kompletno prevedena na bosanski jezik.
Jusuf Džafić je značajno djelo Nuru-l-idah (Svjetlost tumačenja), poznatog egipatskog hanefijskog učenjaka Hasana ibn Ammara eš-Šurunbulalija (1586-1659), preveo i propratio kratkim bilješkama na jeziku razumljivom i stručnjaku i običnom čitaocu. Prijevod je pitak, rečenice prijevoda su misaone zaokružene i napisane u duhu našeg bosanskog jezika, a da pritom ništa nije izgubljeno od poruka i ciljeva originalnog arapskog teksta Nuru-l-idaha. Bilješke su kratke, ali temeljite i dovoljne da približe modernom čitaocu terminologiju i stil učenjaka Šurunbulalija.
Bez ikakvih ustezanja, prijevod i komentar Nuru-l-idaha, najtoplije preporučujemo za objavljivanje, kako bi što prije bio dostupan ne samo široj čitalačkoj publici, već i intelektualnim krugovima, posebno onim teološkim i onim pravnim.

KNJIGA NURU-L-IDAH SE MOŽE NABAVITI NA SLJEDEĆE NAČINE:
1 – Lično kod autora Jusufa Džafića (kontakt tel: 00387/65-789-887, e-mail: jusuf-dz91@hotmail.com, Facebook račun: https://www.facebook.com/jusuf.dzafic.501)
2 – Na prodajnim mjestima:
• Knjižara Planjax shop doo, Maršala Tita bb, Jelah
• Knjižara Libris, Sarači 109, Sarajevo
• MIZ Bijeljina, Patrijarha Pavla br. 6, Bijeljina
• MIZ Janja, Bijeljinska br. 142, Janja

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh