Meni najbliži od vas bit će oni koji imaju najljepši ahlak, koji su skrušeni i koji mire i zbližavaju.
(Tirmizi)

Banja Luka -Donacija MIZ Janja za medresu “Reis Ibrahim ef. Maglajlić”

Banja Luka -Donacija MIZ Janja za medresu “Reis Ibrahim ef. Maglajlić”

Medžlis Islamske zajednice Janja donirao je jednu tonu krompira i pola tone brašna medresi “Reis Ibrahim ef. Maglajlić” u Banjoj Luci, kao rezultat ubranih plodova na vakufima MIZ Janja. Posjeta predstavnika Medžlisa Janja medresi “Reis Ibrahim ef. Maglajlić” je organizirana u četvrtak 08. oktobra 2020. godine

Donacija je uručena Direktoru Medrese, Spahić Murisu, a gosti su ovom prilikom posjetili prostorije biblioteke koja nosi naziv “Muftija Mehmed-ef. Zahirović”

Donaciju su uručili glavni imam hafiz Omer-ef. Camić, Husein Camić, predsjednik IO MIZ Janja i koordinator za društvenu brigu pri medžlisu Kemal-ef. Gutić.

Medžlis Islamske zajednice Janja će u narednom periodu, a sve u dogovoru sa Vakufskom direkcijom u Sarajevu, uručiti donacije Behram -begovoj medresi u Tuzli i Studentskom centru IZ u Sarajevu.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh