Ko napusti raspravu kad nije u pravu, bude mu napravljena kuća u džennetskoj mahali, a ko ostavi raspravu kad je u pravu, bude mu izgrađena kuća u najodabranijem dijelu dženneta.
(Ibn Madze i Tirmizi)

Da se ne zaboravi, da se ne ponovi!

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh