Poslanik s.a.v.s. je rekao: Najbolji saf kod muškaraca je prvi saff, a najgori je zadnji. Najbolji saff kod žena je zadnji saff a najgori prvi.

Dan Ašure – 1435 / 2013.

Dan Ašure – 1435 / 2013.
U prostorijama Atik džamije u Janji 13. novembra 2013. organizovano je veče Ašure, vrijedne naše sestre su sve organizovale i priredile iftar svim postačima u suterenu džamije. Prisutnima se obratio uz čestitke za organizaciju gl. imam Omer ef. Camić poslije jacije namaza.

Po hidžretskom kalendaru mjesec muharrem je prvi mjesec u godini; jedan je od četiri važna mjeseca. Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hadisu kaže: “Najbolji post poslije ramazanskog je post u mjesecu muharremu.” (Muslim)

Veoma je pohvaljen deseti dan velikog mjeseca muharrema koji se naziva Dan ašure. U hadisi-šerifu stoji: “Ko opskrbi svoju porodicu na dan ašure, njega će Allah opskrbiti za čitavu godinu.” (Džamius-Sagir)

Hazreti ibni Abbas, r.a., kaže: “Allahov Poslanik je postio dan ašure i naredio je da se posti taj dan.” (Muslim). Kada su ga pitali o danu ašure, Allahov Poslanik je rekao: “Briše grijehe godine prošle.” (Muslim)

Za razliku od Jevreja – deveti, deseti, i jedanaesti dan se posti. Na ovakav način postiti je sunnet. Muslimanska Nova godina počinje sa ovim mjesecom. Muslimani Novu godinu treba da provedu u ibadetu i u zadovoljstvu. Svaki musliman treba da zna svoju Novu godinu, svaki mubarek dan i noć, svaki mubarek mjesec i džumu. Deseti dan muharrema ili jevmul-ašura su svi narodi i prije islama poštovali i cijenili. Ašura je bila poznata i predislamskim Arapima koji su postili taj dan. Kurejšije su taj post toga dana naslijedili od naroda koji su slijedili ranije poslanike, možda još od vremena Ibrahimovog šeri’ata. Pouzdano se zna da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., postio ovaj dan u Mekki, prije nego je učinio Hidžru u Medinu.

Ovaj mubarek dan pada na 10. (deseti) dan mjeseca muharrema hidžretske godine. To je dan koji se naziva “Idul-enbija” (Bajram Božijih poslanika). Prema hadisu koji se prenosi od Ibn Abbasa, r.a. šejh Abdulkader el-Gejlani navodi u svom djelu El-Gun-je, na taj dan između ostalog dogodilo se:

Musa je uspio sa Izraelićanima prebaciti se preko Crvenog mora na Sinajsko poluostrvo i spasiti svoj narod od terora Faraona;

Nuh pejgamber se sa vjernicima iskrcao na planinu Džudijj i tako se spasio od potopa;

Junus pejgambera je izbacio kit iz svojih čeljusti na obalu mora;

Allah, dž.š., stvorio Adema a.s. i oprostio mu grijeh počinjen u Džennetu;

Trgovačka karavana putujući za Egipat izvadila je Jusufa pejgambera iz bunara u koji su ga bacila braća iz zavidnosti;

Rođen, a i uklonjen sa ovog svijeta Isa, a.s.;

Rođen Ibrahim pejgamber, toga dana je spašen (od vatre u koju je bačen), na taj dan mu je otkupljen sin Ismail, kojeg je htio žrtvovati;

Ostarjelom Jakub-pejgamberu povraćen je vid, izgubljen u plaču za sinom Jusufom, a Ejjubu pejgamberu zdravlje poslije bolesti;

Sulejman pejgamber preuzeo nad Izraelićanima vladarsku upravu;

Desetog dana muharrema desilo se i stradanje h. Husejna i Poslanikove porodice na Karbeli 61. godine po hidžri.

 

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh