Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Allah, d.š., veli: Nema druge nagrade za Mog roba mu'mina kojem Ja usmrtim njegovu voljenu osobu na ovome svijetu - njegovo dijete, pa se on - nadajući se nagradi - strpi na tom gubitku, osim Dženneta.
Hadis bilježi: Buhari

Hafiska dova prvoj hafizi Janje

Hafiska dova prvoj hafizi Janje

Medžlis Islamske zajednice Janja najavljuje i poziva vas na hafisku dovu prvoj hafizi Janje, Fatimi Camić. Svojim prisustvom ukazat ćete nam veliku čast i uveličati ovu svečanost koja će se održati u nedjelju 27. decembra 2015. godine sa početkom u 12:00 sati, u Atik čaršijskoj džamiji u Janji. Es-selamu alejkum.

hafiska dova fatima

Fatima Camić, kćerka Sehvete i Omer ef. Camića, rođena je 09.09.1995. godine, u Reutlingenu, SR Njemačka. Osnovno obrazovanje je stekla u Janji, a nakon toga upisuje se u Behram-begovu medresu u Tuzli, koju završava odličnim uspjehom u školskoj 2013./14. godini. Hifz je počela učiti u medresi pred hfz. Mirnes ef. Spahićem, a nakon završetka školovanja u medresi, odlazi u Sarajevo gdje pred svojim muhaffizom i dajdžom hfz. Sadrudin ef. Išerićem uspješno završava proces učenja hifza.

fatima camic

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh