Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao: Nema ni jednog čovjeka koji izađe iz svoje kuće tražeći nauku, a da mu meleki ne pruže svoja krila zadovoljni sa onim što čini.
(Tirimizi)

Kurban za Behram-begovu medresu u Tuzli

Kurban za Behram-begovu medresu u Tuzli
Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh