Allahova je pomoć džematu. Ko god sam ode iz džemata, sam će se naći u džehennemu.
(Tirmizi)

Mekteb upiši i lijepu budućnost ispiši

Mekteb upiši i lijepu budućnost ispiši
Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh