Allahov Poslanik, a.s., rekao: Ako čujete kukurijekanje pijetla, onda tražite od Allaha, dž.š., neko dobro, a ako čujete revanje magarca onda se utječite Allahu, dž.š., od šejtana jer ga je magarac tada vidio.
(Prenose ga sastavljači Kutubus-sitte izuzev Ibnu-Madžea.)

Na Dan Vakifa zasijano 30 dunuma krompira na vakufima MIZ Janja

Danas je na području Medžlisa IZ Janja organizirana sjetva krompira na vakufskoj parceli kao rezultat zajedničke aktivnosti Vakufske direkcije i Medžlisa IZ Janja. Ovo je nastavak zajedničke uspješne saradnje o ukviru projekta MIZ Janja “Unaprjeđenje vakufske imovine”.

Medžlis IZ Janja i Vakufska direkcija zasijali su 30 dunuma vakufskog zemljišta pod krompir simbolično na Dan vakifa. Ovom prilikom smo zasijali 3,5 tona sjemenskog krompira.

Cilj ovog projekta jeste stavljanje u funkciju neiskorištenih vakufskih parcela, kao i njegovo unaprjeđenje, kroz podizanje višegodišnjih ili jednogodišnjih kultura u zavisnosti od vrste i kvaliteta zemljišta. Janjarska polja su pogodna za povrće i žitarice, a osim ove parcele Medžlis Islamske zajednice Janja ima zasijanu jesenju sjetvu pšenice na parcelama od oko 60 dunuma. Ovim projektom vakufska parcela se stavlja u funkciju i privodi se krajnjoj namjeni.

Implementacijom ovakvih projekata povećava se vlastita proizvodnja i smanjuje se ovisnost o uvozu i tržišnim kretanjima ovih proizvoda. Ovakva poljoprivredna proizvodnja je u načelu visokoakumulativna i za nju postoji tržište.

Medžlis Islamske zajednice Janja tokom cijelog procesa poljoprivredne proizvodnje sarađuje sa Opštom poljoprivrednom zadrugom “Agrofarmer” sa P.O. iz Janje koja ima stručnjake iz ove oblasti, te je za sve proizvedene količine krompira obezbijeđen otkup u fabrici “Semberka” u vlasništvu grupacije Bingo.

Medžlis IZ Janja je dobar primjer kako se vrši kultivacija vakufskog zemljišta i plasman proizvoda te se na taj način ostvaruje određeni ekonomski interes za vakuf. Ono što je također važno jeste da se realizacijom ovog projekta aktiviraju šire društvene mase, od džemata preko lokalnog stanovništva, mreže mladih te su svi na određeni način ukjučeni u projekte ovakve vrste. Jedan dio prinosa krompira će biti usmjeren prema Behram-begovoj medresi u Tuzli i MFS Emmaus Doboj Istok, kao i prošle godine.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh