Čuvajte se pretjerivanja u vjeri, jer uistinu ono što je uništilo one prije vas je pretjerivanje u njoj.
(Ahmed)

Naši mališani – VILDAN

Naši mališani – naša radost u radu!

Da bi se postigao uspjeh u odgoju djece neophodno je posegnuti za brojnim metodama, a za podizanje djece i njihov odgoj neophodno je imati: znanje, iskustvo i praksu, kao što je u odgoju djece neminovna širokogrudnost, strpljenje, samilost, blagost i druge osobine.

Prve dječije godine najbitnije su za dječiji odgoj, tada se formira njihova ličnost, otkrivaju dječije sposobnosti, talenti i sl. Bez sumnje, to je jedna od najzahtjevnijih skupina, kada je riječ o odgoju, ali s druge strane to je skupina koja najbolje prihvata, upija ono što im se nudi, najbolje i najviše se mijenja, kao što se kaže: „Djeca su poput tijesta u vašim rukama, oblikujete ih kako hoćete.“

Allahov Poslanik, s.a.v.s., dobro je bio svjestan ove činjenice, pa se na poseban način ophodio prema ovom uzrastu, imao je poseban način pristupa djeci, njihovom odgoju i podučavanju, da bi kasnije od njih, Allahovom dozvolom, izgradio korisne članove društva, ličnosti koje su ovom svijetu činile veliki hizmet.

Kada je riječ o odgoju i podizanju djece mora se voditi računa o sljedeće tri činjenice:

– da je riječ o djeci, a ne odraslim osobama, pa se treba spustiti na dječiji nivo;

– da smo njihovi roditelji, njihovi bližnji a ne strani im, pa u našem odgoju mora biti više blagosti i milosti prema djeci;

– Odgovorni smo za svoju djecu, za njih ćemo biti pitani, pa moramo ustrajavati u njihovom odgoju, ni po koju cijenu ih zapostavljati.

Igraonica Vildan -2018.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh