Allahova je pomoć džematu. Ko god sam ode iz džemata, sam će se naći u džehennemu.
(Tirmizi)

Naši merhumi

Naši merhumi
Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh