Meni najbliži od vas bit će oni koji imaju najljepši ahlak, koji su skrušeni i koji mire i zbližavaju.
(Tirmizi)

Novi Hafiz Omer ef. Camić

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Janja, Omer ef. Camić, je u ponedjeljak, 28.01.2019.g. – 22. džumade-l-ula 1440. h.g. završio sa učenjem Kur'ana Časnog pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovom svečanom činu su prisustvovali: dr. Džemal Mosleh, direktor Fondacije za hifz časnog Kur'ana, izaslanik Muftije tuzlanskog, hafiz Ahmed ef. Huskanović, rodbina, prijatelji, kolegice, kolege i prijatelji.

Muhaffiz mu je Hafiz Mirnes ef. Spahić, profesor kiraeta u Behram- begovoj medresi, a članovi Komisije za Hifz Rijaseta su bili Hafiz Dževad Hrvačić i Hafiz Muhamed Čajlaković.

Omer ef. je treći Hafiz iz Janje u poslijeratnom periodu. Učenik iz njegovog mekteba, Suad Godušević, svršenik Karađoz-begove medrese, završio je hifz krajem 2014.g. a Camić Fatima, svršenica Behram – begove medrese, kćerka Omer ef., krajem 2015.g.

Hafiz Omer ef. Camić je rođen 16.10.1972.g. u Bijeljini, od oca Mevludina i majke r. Halide. OŠ “Braća Lazić” u Janji, završio je 1987., Gazi Husrev -begovu medresu 1991. a zvanje Profesor Islamske teologije stekao je početkom 2017.g. na Fakultet islamskih nauka u Sarajevu.

Radio je kao Imam u Janji, Reutlingenu (SR Njemačka), i Čeliću, a od 2001.g. je postavljen za Imama u Atik džamiji u Janji, gdje obnaša i dužnost Glavnog imama.

Otac Mevludin, supruga Sehveta i kćerke hafiza Fatima i Medina su mu najveća podrška u životu.

fotografije: Camić Muamer

M. Cifrić

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh