Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: Vjernici gledaju na svoje grijehe kao na to da sjede pod jednim brdom strahujući da se ono ne obruši na njih, dok griješnici gledaju na svoje grijehe kao na običnu muhu koja im stane na nos, pa je oni rukom svojom otjeraju!
(Buhari)

Novi Hafiz Omer ef. Camić

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Janja, Omer ef. Camić, je u ponedjeljak, 28.01.2019.g. – 22. džumade-l-ula 1440. h.g. završio sa učenjem Kur'ana Časnog pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovom svečanom činu su prisustvovali: dr. Džemal Mosleh, direktor Fondacije za hifz časnog Kur'ana, izaslanik Muftije tuzlanskog, hafiz Ahmed ef. Huskanović, rodbina, prijatelji, kolegice, kolege i prijatelji.

Muhaffiz mu je Hafiz Mirnes ef. Spahić, profesor kiraeta u Behram- begovoj medresi, a članovi Komisije za Hifz Rijaseta su bili Hafiz Dževad Hrvačić i Hafiz Muhamed Čajlaković.

Omer ef. je treći Hafiz iz Janje u poslijeratnom periodu. Učenik iz njegovog mekteba, Suad Godušević, svršenik Karađoz-begove medrese, završio je hifz krajem 2014.g. a Camić Fatima, svršenica Behram – begove medrese, kćerka Omer ef., krajem 2015.g.

Hafiz Omer ef. Camić je rođen 16.10.1972.g. u Bijeljini, od oca Mevludina i majke r. Halide. OŠ “Braća Lazić” u Janji, završio je 1987., Gazi Husrev -begovu medresu 1991. a zvanje Profesor Islamske teologije stekao je početkom 2017.g. na Fakultet islamskih nauka u Sarajevu.

Radio je kao Imam u Janji, Reutlingenu (SR Njemačka), i Čeliću, a od 2001.g. je postavljen za Imama u Atik džamiji u Janji, gdje obnaša i dužnost Glavnog imama.

Otac Mevludin, supruga Sehveta i kćerke hafiza Fatima i Medina su mu najveća podrška u životu.

fotografije: Camić Muamer

M. Cifrić

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh