Allahova je pomoć džematu. Ko god sam ode iz džemata, sam će se naći u džehennemu.
(Tirmizi)

Novi tepisi u Atik džamiji

Novi tepisi u Atik džamiji

Inicijativa za kupovinu novih tepiha za Atik džamiju u Janji potekla je od asocijacije Aktiv žena- Janja prije godinu i po dana. Akciju dobrovoljnog prikupljanja sredstava za ovu kupovinu prekinule su zloglasne poplave koje su se desile na našem području u mjesecu maju prošle godine. Nakon uspješnog saniranja šteta koje su nanesene u tom periodu akcija je nastavljana od Nove godine.
Ukupni troškovi za kupovinu i nabavku novih tepiha iznose 16.983,10 KM, od toga je za kupovinu tepiha sa prevozom izdvojeno 15.015 KM, a za špediterske usluge i PDV 1.968,10 KM. Bitna informacija koju treba napomenuti je ta da se dobrovoljnim prilozima prikupilo 15.481,35 KM, a razlika od 1.501,75 KM nadomještena je iz blagajne MIZ-Janja.
Svim dobrim ljudima koji su učestvovali u ovoj akciji upućuju se iskrene zahvale sa dovom Uzvišenom Allahu da ih nagradi za njihov trud.

U nastavku prilazemo spisak dobrovoljnih priloga:
Ćelahmetović Fatima 5
Lugonjić Mehmed 5
Alić Amel 5
Čeliković Mevludin 10
Dervišević Fatima 10
Jusufović Munevera 10
Mulasalihović Armin 10
Prepić Fadila 10
Rešidović Zilija 10
Sadiković Aiša 10
Sarajlić Alma 10
Sarajlić Merisa 10
Sarajlić Mirzeta 10
Baćevac Armin 10
Šehič Fadil 15
Musemić Behija 19,4
Hadžić Mirsada 20
Hadžiimamović Osman 20
Joldušić Jusuf 20
Jusufović Amel 20
Jusufović Amela 20
Jusufović Amina 20
Jusufović Nerim 20
Jusufović Nusreta 20
Marhošević Mirsad 20
Mulasalihović Muhamed 20
Okanović Dževad 20
Osmanbašić Edin i Sanela 20
Pobuđanović Ibrahim 20
Velagić Sadik 20
Hrustanbegović Derviš 20
Gradaščević Abdulaziz 20
Gutić Sead 20
Bektić Bahrudin 20
Alihodžić Nihad 20
Baćevac Feriz 20
Jusufović Mustafa sa familijom 25
Agić Sead 29,1
Šehić Jusuf 30
Gutić Mirheta 38,8
Mušević Esma 38,8
Mušević Rabija 38,8
Okanović Nesiba 38,8
Sarajlić Zumreta 38,8
Sofić Milada 38,8
Beganović Eldina 38,8
Alihodžić Vahidin 40
Baćevac Alma 40
Camić Mevludin 40
Gutić Ahmed 40
Merić ( Alija) Omer 47,5
Alibegović Hanumica 50
Camić (Omer) Fatima 50
Camić Halida 50
Camić Medina 50
Camić Omer za Camić Ejjuba 50
Čančarević Sabahudin 50
Čančarević Senad 50
Đezić Fikreta 50
Franca Almasa 50
Gutić Adnan 50
Gutić Sabira 50
Hadžirešić Nijaz 50
Hamzić Sulejman 50
Jahić Mirzet 50
Jusufović Zumra 50
Korajac Edin 50
Mešanopvić Fatima 50
Muharemović Alisa 50
Mujkanović Edin i Selma 50
Mulasalihović sabira 50
Nurkić Hasiba 50
Nurkić Mersija 50
Nurkić Sadika 50
U.R. Podrinje Janja 50
Zečkanović Ahmet 50
Zakomac Asija 50
Gradaščević Sakib 50
Osmanbašić Emin 50
Gruhonjić Ahmet i Haša 60
Mujanović Nedzad 60
Gradaščević Halid 70
Beganović Velida 97
Gradaščević Sakib 97
Nurkić Pašaga 97
Osmanbašić Amira 97
Osmanbašić Nizama 97
Aletović Sabina i Jasmina 100
Baćevac Osman i Emina 100
Camić Adnan sa porodicom 100
Godušević Avdo i Bahra 100
Velagić Muhamed 100
Mušević Azra sakupila u džematu Reutlingen 116,4
Camić Omer i Sehveta 120
Kabaretović Emir 150
Junuzović Ismail 174
Gazdić Zekerijah 194
Godušević Sejfo 194
Turkušević Fatima 194
Aganović Nedim 194
Jakubović Rabija 200
Turkušević Enes 200
Turkušević Sakib 200
Jusufi Akif 450
Osmanbašić Husein 500
Sadiković Sulejman i Nihada 500
Prihod od ekskurzije u Istanbul i iftara 1941,85
Joldušić Hajrudin 50
Subašić Salih 20
Bektić Mehmed 50
Gruhonjić Emir 194
Milkić Faik 20
Mešanović Jusuf 80
Krajinović Mehmed 38,8
Baćevac Sakib 97
Turkušević Sakib 200
Gradaščević Mehmedalija 50
Terzić Osman 50
Hamzić Mehmed 20
Husađinović Mevludin 19,4
Jahić Mirzet 200
Osmanbašić Jusuf i Nizama 2910
Gruhonjić Nermin 97
Gruhonjić Haša naime roditelja 97
Hrustanbegović Muhamed 100
Velagić Zumreta 100
Musić Emina 20
Krivić Jusuf 50
Zečkanović Salko 20
Gutić Kemal i Azemina 97
Gutić Kerim 20
Mujić Salih 50
Merićć Ahmet 50
Nurkić Sadika 60
Durgutović Ešefa 10
Durgutović Mehmed 10
Sadiković Enes 100
Dervišbegović Satka 20
Merić Osman 58,5
Camić Fatima 25
Camić Muhamed 25
Zakomac Avdo 150
Baćevac Salih 50
Kuranović Jasmina i Ajla 50
Potoković Mehmed 30
Talović Mehmedalija 150
Ramičević Nedim 50
Aletović Sabina 20
Adanalić (Hase) Sead 50
Sofić Pašaga 100
Osmanović Ramiz 10
Kabaretović Sabira 20
Familija Mujić 50
Šerifi Nedžmedin 50
Adanalić Namik,Meliha,Mehdin, 58
Osmanović Mujo 10
Ramić H. Mevludin 200
Hademi Fata 48,8
Durgutović Emira 50
Camić Mevludin 200
Zakomac Suljo 50
Durgutović Enver 50

Prikazani iznosi su u konvertibilnim markama a sveukupni zbir iznosin: 15481,35 KM

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh