Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: Dvije vrste džehennemlija ne želim nikako sresti: ljude sa volovskim žilama (bičevima), koji batinaju svoje podanike i žene koje su, premda obučene, ipak obnažene, koje su zavodnice i koje bivaju zavedene, i one čija je kosa nalik na devinu grbu; takve neće ući u džennet, takve neće osjetiti njegov miris! A džennetski miris se osjeća na vrlo velikoj udaljenosti.
(Muslim)

Održan seminar za koordinatore za saradnju s NVO

Održan seminar za koordinatore za saradnju s NVO

Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u BiH i Muftijstvo tuzlansko organizirali su u ponedjeljak, 19. oktobra 2020. godine seminar za koordinatore za saradnju s nevladinim organizacijama iz medžlisa Muftijstva tuzlanskog.

Dr. Sead-ef. Seljubac, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlanskog, istakao je važnost dobre komunikacije koju valja ostvarivati sa svima s kojima sarađujemo u obavljanju naših svakodnevnih poslova, pa i kada je u pitanju saradnja s nevladinim organizacijama. S tim u vezi, dr. Seljubac je govorio o nekim od najvažnijih oblika i formi komunikacije.

O realizovanim projektima i saradnji Rijaseta Islamske zajednice sa nevladinim sektorom, te potencijalnim organizacijama s kojima se može raditi na projektnoj saradnji govorila je Medina Mehmedović-Mulalić, stručna saradnica za saradnju sa NVO sektorom u Upravi za vanjske poslove i dijasporu.

Dr. Mensur Husić, koordinator za saradnju s nevladinim organizacijama Muftijstva tuzlanskog, predstavio je knjigu „Jedna era hisotrije“ Osmana Hamisa.

Na kraju seminara razgovarano je o izrada plana aktivnosti koordinatora medžlisa za narednu godinu, te su svojim zapažanjima i prijedlozima koordinatori uzeli aktivno učešće u radu seminara.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh