Ibn Abbas, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Kada bi čovjek imao punu dolinu zlata, zaželio bi da ima dvije doline, a njegova usta neće ništa napuniti do prašina, a Allah prima pokajanje od onog ko se pokaje.
(Muttefekun alejhi)

Održana sjednica Rijaseta

Sarajevo, 20. decembar 2018. (MINA) – Danas je pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića održana 54. redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Rijaset je donio Odluku o pokretanju procesa formiranja Centra za kadrove u Islamskoj zajednici u BiH i odluku o formiranju džemata Kućice u Medžlisu IZ Sarajevo.

Usvojen je Dinamički plan i program aktivnosti u kampanji protiv poroka kocke kojeg je sačinio Operativni tim Rijaseta. Prema važećim procedurama odobrena su i sredstva finansijske podrške projektu Mreže mladih Muftijstva tuzlanskog.

Nakon što je dosadašnjem rukovodiocu Ureda za društvenu brigu Hamedu ef. Efendiću istekao mandat na njegovo mjesto je imenovan Ibrahim ef. Malanović, dugogodišnji imam iz Maribora.

Rijaset je dao saglasnosti za izmjene i dopune Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i saglasnosti na odluku Upravnog odbora IPF-a o razrješenju dekana prof. dr. Fuada Sedića nakon isteka mandata i imenovanju vršioca dužnosti dekana ovog fakulteta doc. dr. Hajrudina Hodžića. Imenovani su i članovi Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku.

Rijaset je usvojio Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju mature u medresama i Prijedlog Pravilnika o polaganju eksterne mature u Behram-begovoj medresi u Tuzli. Data je saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Muftijstva sarajevskog.

Rijaset IZ u BiH je rješavao i više kadrovskih pitanja i radno-pravni status u Studentskom centru IZ u BiH, medresi Osman ef. Redžović i upravama Rijaseta IZ u BiH.

Imenovana je Komisija za stručnu pomoć mešihatima za usaglašavanje normativnih akata sa Ustavom IZ u BiH i komisije za primopredaju dužnosti u upravama i muftijstvima.

Rijaset

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh