Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.
Hadis bilježi: Muslim

Održano predavanje na temu “Prednosti i rizici korištenja društvenih mreža”

Održano predavanje na temu “Prednosti i rizici korištenja društvenih mreža”

U suterenu Atik džamije, 27. februara 2016.godine, održano je još jedno edukativno druženje sa mladima. Tema je bila: ” Prednosti i rizici korištenja društvenih mreža”.
Aktivnosti koje treneri provode na svojim područjima (džematima) predstavljaju nastavak realizacije projekta Uprave za vanjske poslove i dijasporu IZ pod nazivom: ” Rad sa mladima na njihovom pravilnom usmjeravanju i prevenciji bolesti ovisnosti, nasilja i ekstremizma”.
Predavanje na temu ” Prednosti i rizici korištenja društvenih mreža” je treća aktivnost u okviru pomenutog projekta. Prva dva predavanja održana su na temu: “Mladi u potrazi za vrijednostima” i ” Razvijanje emocionalne inteligencije”. Pored ovih aktivnosti, u toku januara mjeseca jedan učenik našeg mekteba imao je priliku učestvovati na kampu koji se održavao na Bjelašnici, koji također predstavlja dio ovog projekta.
Predavnje “Prednosti i rizici korištenja društvenih mreža” je imalo za cilj da mlade edukuje o pozitivnim stranama interneta, te probudi svijest o mogućim rizicima.
Učesnici su imali priliku učiti o važnosti edukacije kada je u pitanju korištenje društvenih mreža, pozitivnim stranama interneta, načinima ponašanja u slučaju potencijalne opasnosti i drugim temama.
Pored predavanja mladi su iznosili svoja mišljenja te aktivno učestvovali u radionicama i drugim oblicima rada.
Cilj ovakog pristupa mladima je da se na inovativan i planski pristup informišu i educiraju o pozitivnim vrijednostima u društvu, te da se preveniraju bolesti ovisnosti i ekstremizma.
Realizacija ostalih aktivnosti vezanih za ovaj projekat nastavit će se u narednih pet mjeseci. Mladi će kroz aktivno učešće imati priliku da nauče dosta korisnih i zanimljivih sadržaja, te kroz radionice i slične aktivnosti unesu pozitivne promjene u svoj život.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh