Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: Dvije vrste džehennemlija ne želim nikako sresti: ljude sa volovskim žilama (bičevima), koji batinaju svoje podanike i žene koje su, premda obučene, ipak obnažene, koje su zavodnice i koje bivaju zavedene, i one čija je kosa nalik na devinu grbu; takve neće ući u džennet, takve neće osjetiti njegov miris! A džennetski miris se osjeća na vrlo velikoj udaljenosti.
(Muslim)

Početak ciklusa predavanja sa temom “Arapsko-islamski uticaj na zapadnu renesansu”

Početak ciklusa predavanja sa temom “Arapsko-islamski uticaj na zapadnu renesansu”

Večeras, 9.1.2015., u suterenu Atik džamije započeo je ciklus predavanja na temu “Arapsko-islamski uticaj na zapadnu renesansu” a večerašnja tema je bila iz oblasti matematike. Predavanja će održavati gl. imam Omer ef. Camić koja će biti svakog petka u terminu poslije jacije namaza i ticaće se dostignuća kojima su islamski naučnici postavili temelje. Omer ef. Camić zapaža da se danas u svijetu islam gleda kroz namaz i učenje Kur'ana a da se stavljaju u zaborav mnogobrojna dostignuća i tim povodom poziva sve džematlije da se dodatno edukuju i prisustvuju ovim predavanjima.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh