Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: Vjernici gledaju na svoje grijehe kao na to da sjede pod jednim brdom strahujući da se ono ne obruši na njih, dok griješnici gledaju na svoje grijehe kao na običnu muhu koja im stane na nos, pa je oni rukom svojom otjeraju!
(Buhari)

Potpisani sporazumi o sanaciji šteta od poplava na vakufskim objektima

Potpisani sporazumi o sanaciji šteta od poplava na vakufskim objektima

Obnavljat će se vakufska dobra u Modriči, Janji i u Brčkom.
U Muftijstvu tuzlnskom je u utorak 2. decembra ove godine potpisan još jedan sporazum o sanaciji uništenih ili oštećenih vakufskih objekata na ovome području.

U ime Islamske zajednice u BiH sporazum je potpisao muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović, a kao korisnici pomoći medžlisi Islamske zajednice u Brčkom, Modriči i Janji.

Sporazumom je definirana sanacija vakufskih objektata oštećenih u poplavama:

1- MIZ Brčko: Savska džamija i vakufska zgrada Islahijat,

2- MIZ Modriča: džamija i vakufska kuća u Modričkom Lugu,

3- MIZ Janja: sanacija grijanja u Atik i Džedid džamiji.

Dio vakufskih objekata koji su također oštećeni u prirodnoj nesreći, već je ranije tretiran i njihova obnova traje ili su već obnovljeni.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh