Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao: Nema ni jednog čovjeka koji izađe iz svoje kuće tražeći nauku, a da mu meleki ne pruže svoja krila zadovoljni sa onim što čini.
(Tirimizi)

Potpisivanje ugovora za stipendiranje

Potpisivanje ugovora za stipendiranje

Dugogodišnja pohvalna tradicija MIZ-a je stipendiranje učenika. Naime, u subotu 16. novembra 2013. u prostorijama MIZ-a Janja obavljeno je potpisivanje ugovora za stipendiranje učenika i učenica medresa. Vrijednost ugovora o stipendiranju iznosi 12.050 KM.

Stipendije su dobili:

-Behram-begova medresa Tuzla:

1. Aganović Emina,

2. Godušević Šefika,

3. Jakupović Omer,

4. Musić Amina.

-Karađoz-begova medresa Mostar:

1. Godušević Muhamed,

2. Godušević Suad

3. Ibrahimović Damir.

 

Također, stipendije u vrijednosti 100 KM mjesečno dobili su:

1. Durgutović Amina – Tehnološki fakultet u Tuzli,

2. Jusufović Amela – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu.

Stipendije su obezbijeđene dobrovoljnim prilozima naših džematlija  u Janji i naših Janjana sa privremenim radom u inostranstvu, kao i prilozima istih za fondaciju “Ibrahim, Ejjub, Osman”. Koristimo priliku da se zahvalimo svima onima koji su pomogli da ova dugogodišnja praksa našeg Medžlisa i ove godine urodi plodom.

 

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh