Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: Dvije vrste džehennemlija ne želim nikako sresti: ljude sa volovskim žilama (bičevima), koji batinaju svoje podanike i žene koje su, premda obučene, ipak obnažene, koje su zavodnice i koje bivaju zavedene, i one čija je kosa nalik na devinu grbu; takve neće ući u džennet, takve neće osjetiti njegov miris! A džennetski miris se osjeća na vrlo velikoj udaljenosti.
(Muslim)

Predavanje sa Izet ef. Čamdžićem

Predavanje sa Izet ef. Čamdžićem

Srijeda, 19.02.2014. u Atik džamiji u Janji poslije jacije namaza održano je predavanje, gost predavač bio je Izet ef. Čamdžić, imam gradske džamije u Zavidovićima. Tema ovog predavanja je bila “Poslanikove oporuke sa Tebuka koje je iznio ashabima 2 god. prije svoje smrti”. Nakon predavanja na prijedlog “Asocijacija žena” MIZ Janja održan je kraći sastanak sa kojeg je potekla inicijativa za prikupljanje priloga na ime kupovine novih tepiha u Atik i Džedid džamiji jer je proteklo 10 godina otkako su trenutni kupljeni i prostrti. Ovim putem na molbu Asocijacije apelujemo na naše sestre da se obrate predstavnicama iste ili u kancelariji MIZ-a (na blagajnu kod Nerima) radi informisanja o ovoj akciji ili eventualnim prilozima.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh