Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, d.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.
Hadis bilježi: Buhari

Prezentacija mekteba u OŠ “Meša Selimović” u Janji

Muallimi MIZ Janja su u okviru unaprjeđenja rada u mektebu i mektebske nastave priredili prezentaciju “Mekteb je moj izbor” u JU O.Š. ” Meša Selimović” u Janji. Prezentacija je izvedena u kabinetu Islamske vjeronauke 17.10.2019. godine u saranji sa vjeroučiteljom prof. Baćevac Samirom.

Na ovaj način želimo upoznati djecu o aktivnostima u mektebu te ih podstaći da dolaze u mekteb, da uče o svojoj vjeri i lijepom odgoju.

Prezentaciju za prvu smjenu su realizovali muallimi Kemal -ef. Gutić, Omer -ef. Jakupović i Muhamed -ef. Godušević. Prezentaciji je prisustvovalo 84 djece.

Tokom naredne sedmice će biti upriličena prezentacija za učenike osnovne škole iz druge smjene.

Zahvaljujemo se prof. Baćevac Samiru i kolektivu JU O.Š. “Meša Selimović” u Janji za pomoć pri realizaciji ove aktivnosti!

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh