Od Sevbana, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Najbolji je dinar onaj dinar kojim čovjek nahrani svoju djecu, i dinar kojim hrani svog konja pripremajući ga na Allahovom putu, i dinar koji čovjek potroši na svoje prijatelje na Allahovu putu.
(Muslim)

Promocija knjige Nuru-l-idah

Promocija knjige Nuru-l-idah

U subotu poslije akšama promocija knjige Nuru-l-idah (hanefijski fikh)u Atik džamiji. Promotor -prevodilac ovoga djela prof.Jusuf Džafić. Inače ovo djelo je bilo jedno od glavnih udžbenika u janjarskoj medresi. NURU-L-IDAH (SVJETLOST TUMAČENJA), HANEFIJSKI FIKH, uvod, prijevod i komentar djela Nuru-l-idah, egipatskog hanefijskog učenjaka i profesora na El-Azharu Hasana ibn Ammara Šurunbulalija (1586-1659). Djelo se koristilo kao obavezno štivo u nižim razredima u bosanskim medresama do 1918. godine, kada je Muhamed Seid Serdarević napisao svoj poznati Fikhu-l-ibadat, opet po uzoru na Nuru-l-idah. Inače, Nuru-l-idah je prva klasična hanefijska pravna knjiga koja je kompletno prevedena na bosanski jezik.
SUBOTA (16.7.2016) U SUTERENU ATIK DŽAMIJE POSLIJE AKŠAM NAMAZA. BUJRUM!

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh