Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: Zemlja svakog dana s deset stvari moli i kaže: 'O sine Ademov! Šetaš se po mojim leđima, a završit ćeš u mom trbuhu. Griješiš na mojim leđima, a ispraštat ćeš u mom trbuhu. Smiješ se na meni, a plakat ćeš u meni. Raduješ se na meni, a tugovat ćeš u meni. Skupljaš blago na meni, a kajat ćeš se u meni. Jedeš zabranjeno na meni, a bit ćeš pojeden u meni. Oholiš se na meni, a bit ćeš slab u meni. Hodaš veseo po meni, a zadesit ćeš se tužan u meni. Šetaš po svijetu na meni, a bit ćeš u tmini na meni. Ideš u društvu po meni, a završit ćeš sam u meni'.

Savjetovanje o vakufima: Zaštita vakufske imovine i kultivisanje vakufskog zemljišta

U organizaciji Vakufske direkcije IZ-e u BiH i Muftijstva tuzlanskog, u utorak 17. decembra 2019. godine, održano je savjetovanje o vakufima za predstavnike svih medžlisa i ustanova s područja Muftiluka tuzlanskog.

Na početku savjetovanja, muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović je ukazao na važnost kontinuirane brige o vakufima, njihovom očuvanju i unaprjeđenju, čemu će značajno pomoći ovakva savjetovanja, posjete medžlisima i neposredniji uvid u stanje vakufa i različiti projekti.

Na seminaru su govorili direktor Vakufske direkcije Senaid Zajimović i rukovodilac Službe za pravne i administrativne poslove Muftijstva tuzlanskog Muamer Zukić.

Teme koje su prezentirane bile su: „Zaštita vakufske imovine kroz postojeće zakonske propise i normativne akte Islamske zajednice“ i „Realizacija projekata s ciljem materijalnog jačanja Islamske zajednice, ogledni primjer: „Kultivisanje vakufskog zemljišta“, o čemu su govorili Huso Salihović, pravnik Vakufske direkcije i Omer-ef. Camić, glavni imam MIZ Janja.

Predstavnici Vakufske direkcije iznijeli su dosadašnja iskustva u vezi sa zaštitom vakufske imovine i vakufskog zemljišta kroz normativne i pravne akte, te su prezentirati neophodne procedure u zaštiti vakufske imovine od njezine uzurpacije. U okviru druge teme tretirana je mogućnost ekonomskog jačanja kroz primjer kultivisanja parcela Medžlisa Islamske zajednice Janja.

muftijstvotz.ba

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh