Ibn-Abbas prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Kada bi čovjek imao punu dolinu zlata, zaželio bi da ima dvije doline, a njegova usta neće nita napuniti do prašina, a Allah prima pokajanje od onog ko se pokaje. Hadis je Muttefekun alejhi

Udruženje za blagostanje “UB” još jednom pomaže Janji

Udruženje za blagostanje “UB” još jednom pomaže Janji

Prilikom razgovora predstavnika Medžlisa i predstavnika Udruženja za blagostanje “UB” konstatovalo se da je najpreče nakon svega okrenuti se ka poljoprivrednicima i pokušati im pomoći što više u sadnom materijalu i podstaknuti ih da privređuju sami sebi. Pored sadnog materijala iz Udruženja nam šalju i određenu količinu stočne hrane, ali ne smijemo zaboraviti da su nam i prethodnih dana u silnim poteškoćama pomogli i u vidu paketa sa namirnicama.
Danas, 29. maja 2014. podijeljen je sadni materijal a potom i stočna hrana i ovom prlikom iskazujemo neizmjernu zahvalnost ovoj organizaciji na pomoći koju su nam do sada uručili!

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh