Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: Dvije vrste džehennemlija ne želim nikako sresti: ljude sa volovskim žilama (bičevima), koji batinaju svoje podanike i žene koje su, premda obučene, ipak obnažene, koje su zavodnice i koje bivaju zavedene, i one čija je kosa nalik na devinu grbu; takve neće ući u džennet, takve neće osjetiti njegov miris! A džennetski miris se osjeća na vrlo velikoj udaljenosti.
(Muslim)

Udruženje za blagostanje “UB” još jednom pomaže Janji

Udruženje za blagostanje “UB” još jednom pomaže Janji

Prilikom razgovora predstavnika Medžlisa i predstavnika Udruženja za blagostanje “UB” konstatovalo se da je najpreče nakon svega okrenuti se ka poljoprivrednicima i pokušati im pomoći što više u sadnom materijalu i podstaknuti ih da privređuju sami sebi. Pored sadnog materijala iz Udruženja nam šalju i određenu količinu stočne hrane, ali ne smijemo zaboraviti da su nam i prethodnih dana u silnim poteškoćama pomogli i u vidu paketa sa namirnicama.
Danas, 29. maja 2014. podijeljen je sadni materijal a potom i stočna hrana i ovom prlikom iskazujemo neizmjernu zahvalnost ovoj organizaciji na pomoći koju su nam do sada uručili!

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh