Poslanik s.a.w.s je rekao: Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. A ja sam među vama najbolji prema svojoj ženi.

Udruženje za blagostanje “UB” još jednom pomaže Janji

Udruženje za blagostanje “UB” još jednom pomaže Janji

Prilikom razgovora predstavnika Medžlisa i predstavnika Udruženja za blagostanje “UB” konstatovalo se da je najpreče nakon svega okrenuti se ka poljoprivrednicima i pokušati im pomoći što više u sadnom materijalu i podstaknuti ih da privređuju sami sebi. Pored sadnog materijala iz Udruženja nam šalju i određenu količinu stočne hrane, ali ne smijemo zaboraviti da su nam i prethodnih dana u silnim poteškoćama pomogli i u vidu paketa sa namirnicama.
Danas, 29. maja 2014. podijeljen je sadni materijal a potom i stočna hrana i ovom prlikom iskazujemo neizmjernu zahvalnost ovoj organizaciji na pomoći koju su nam do sada uručili!

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh