Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: Vjernici gledaju na svoje grijehe kao na to da sjede pod jednim brdom strahujući da se ono ne obruši na njih, dok griješnici gledaju na svoje grijehe kao na običnu muhu koja im stane na nos, pa je oni rukom svojom otjeraju!
(Buhari)

Uređenje mezarja Panjevi

U okviru planiranih aktivnosti za tekuću godinu, počeli smo sa uređivanjem i čišćenjem harema -mezarja na području MIZ Janja.

Radovi su počeli na haremu Panjevi, a nakon što se uredi ovaj harem naši radnici će preći na uređivanje harema Palutine i harema Dugo polje.

MIZ Janja se može pohvaliti lijepom viješću, da smo u vremenu kada mnogi radnici u BiH nažalost ostaju bez posla, usljed proglašenja pandemije korona virusa, prijavili i osigurali radnika u tehničkoj službi Kavazović Muharema.

Kavazović Muharem je proteklih godina radio na kopanju kabura i košenju trave u haremima.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh