Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: Dvije vrste džehennemlija ne želim nikako sresti: ljude sa volovskim žilama (bičevima), koji batinaju svoje podanike i žene koje su, premda obučene, ipak obnažene, koje su zavodnice i koje bivaju zavedene, i one čija je kosa nalik na devinu grbu; takve neće ući u džennet, takve neće osjetiti njegov miris! A džennetski miris se osjeća na vrlo velikoj udaljenosti.
(Muslim)

Uređenje mezarja Panjevi

U okviru planiranih aktivnosti za tekuću godinu, počeli smo sa uređivanjem i čišćenjem harema -mezarja na području MIZ Janja.

Radovi su počeli na haremu Panjevi, a nakon što se uredi ovaj harem naši radnici će preći na uređivanje harema Palutine i harema Dugo polje.

MIZ Janja se može pohvaliti lijepom viješću, da smo u vremenu kada mnogi radnici u BiH nažalost ostaju bez posla, usljed proglašenja pandemije korona virusa, prijavili i osigurali radnika u tehničkoj službi Kavazović Muharema.

Kavazović Muharem je proteklih godina radio na kopanju kabura i košenju trave u haremima.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh