Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: Dvije vrste džehennemlija ne želim nikako sresti: ljude sa volovskim žilama (bičevima), koji batinaju svoje podanike i žene koje su, premda obučene, ipak obnažene, koje su zavodnice i koje bivaju zavedene, i one čija je kosa nalik na devinu grbu; takve neće ući u džennet, takve neće osjetiti njegov miris! A džennetski miris se osjeća na vrlo velikoj udaljenosti.
(Muslim)

Vijeće muftija donijelo Fetvu o genocidu u Srebrenici

Vijeće muftija donijelo Fetvu o genocidu u Srebrenici

Sarajevo, 03. juli 2015. – Na sjednici održanoj danas, Vijeće muftija je jednoglasno donijelo Fetvu o genocidu u Srebrenici kojom radnje terora, ubijanja i protjerivanja muslimana u zaštićenoj zoni Srebrenice i Žepe, sa stajališta islamskog prava, kvalificira genocidom nad muslimanima Bošnjacima te kojom su lokaliteti Srebrenica i Žepa proglašeni Šehitlucima Genocida nad muslimanima Bošnjacima.

Vijeće je raspravljalo i o Prijedlogu Pravilnika o reisu-l-ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kojeg je utvrdio Rijaset i koji je upućen Saboru Islamske zajednice na usvajanje.

Na prijedlog Rijasetove Uprave za obrazovanje i nauku Vijeće muftija je razmatralo i jednoglasno dalo saglasnost na inovirani Nastavni plan i program Fakulteta Islamskih nauka za reaktivirani studijski program za imame, hatibe i muallime.

Vijeće je, na prijedlog Vakufske direkcije, dalo saglasnosti za nova uvakufljenja kao i na zahtjeve za transformaciju vakufske imovine.

Vijeće je upoznato i sa nacrtom Deklaracije o Srebrenici koju je pripremio Sabor za usvajanje na svojoj sjednici.

Vijeće je jednoglasno potvrdilo fetvu Reisu-l-uleme o obavezi davanja zekata u fond Bejtu-l-mal Islamske zajednice.

(rijaset.ba)

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh