Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: Zemlja svakog dana s deset stvari moli i kaže: 'O sine Ademov! Šetaš se po mojim leđima, a završit ćeš u mom trbuhu. Griješiš na mojim leđima, a ispraštat ćeš u mom trbuhu. Smiješ se na meni, a plakat ćeš u meni. Raduješ se na meni, a tugovat ćeš u meni. Skupljaš blago na meni, a kajat ćeš se u meni. Jedeš zabranjeno na meni, a bit ćeš pojeden u meni. Oholiš se na meni, a bit ćeš slab u meni. Hodaš veseo po meni, a zadesit ćeš se tužan u meni. Šetaš po svijetu na meni, a bit ćeš u tmini na meni. Ideš u društvu po meni, a završit ćeš sam u meni'.

Zaštita vakufske imovine u MIZ Bijeljina i MIZ Janja

Predstavnici Vakufske direkcije na čelu sa direktorom dr. Senaidom Zajimovićem su 08.05.2018. godine boravili u radnoj posjeti Medžlisu IZ Bijeljina i Medžisu IZ Janja.

Prvi dio radne posjete organiziran je kroz posjetu Medžlisu IZ Bijeljina gdje su se predstavnici Vakufske direkcije susreli sa rukovodstvom Medžlisa IZ Bijeljina Emirom Muslijem, predsjednikom IO Medžlisa i Samirom Camićem, glavnim imamom.

Tema sastanka bila je aktualno stanje vakufske imovine na području Medžlisa IZ Bijeljina sa osvrtom na planove i projekte koje Medžlis IZ Bijeljina planira realizirati u narednom periodu. U tom kontekstu razgovora je bilo o postupcima koji se trenutno vode u cilju zaštite vakufske imovine, postupcima izlaganja prava na nepokretnosti koji se trenutno provode na području određenih katastarskih općina Grada Bijeljina, te o aktvnostima koje se trebaju provesti u narednom periodu kako bi se vakufska imovina zaštitila. Medžlis IZ Bijeljina je započeo sa nekoliko kapitalnih projekata od izuzetne važnosti te je donesen zaključak da će Vakufska direkcija u narednom periodu pružiti svu neophodnu pomoć i podršku Medžlisu IZ Bijeljina u realizaciji tih projekata.

Nakon završetka posjete Medžlisu IZ Bijeljina, upriličena je posjeta Medžlisu IZ Janja. Predstavnici Vakufske direkcije sastali su se sa Husejnom Camićem predsjednikom IO Medžlisa i Omerom Camićem, glavnim imamom. Tema sastanka bila je prije svega zaštita vakufske imovine u postupku eksproprijacije koja se vodi, a odnosi se na uređenje korita rijeke Janje u čijem obuhvatu se nalazi i nekoliko vakufskih čestica.Osim navedenog razgovora je bilo o projektima koji će doprinijeti afirmaciji i unapređenju vakufske imovine.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh