Od Sevbana, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Najbolji je dinar onaj dinar kojim čovjek nahrani svoju djecu, i dinar kojim hrani svog konja pripremajući ga na Allahovom putu, i dinar koji čovjek potroši na svoje prijatelje na Allahovu putu.
(Muslim)

Završena akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode

Završena je akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode na području MIZ Janja. Kao i prethodnih godina, džematlije su pokazale da izvršavaju svoju obavezu izdvajanja dijela imovine kojim čiste svoj imetak. Allah Uzvišeni kaže: “Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih, sigurno, smiriti. A Allah sve čuje i sve zna.” (Et-Tewba 103.)

Prikupljeno je: 222 vreće kupusa, 77 vreće krompira, 56 litar ulja, 2 vreće mrkve, 10 kg riže, 5 kg soli, 17 kg makarona, 12 kg šećera, 12 vreća luka, 3 vreće brašna…

Poljoprivredni proizvodi su dostavljeni u Behram- begovu medresu u Tuzli.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh