Ebu-Musa el-E'ari, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Zaista, Allah, d.š., drži Svoju ruku ispruženom tokom cijele noći, primajući pokajanja onih koji su danju griješili, a danju pruža ruku, primajući pokajanja onih koji su noću griješili, sve dok sunce ne izađe sa zapada - kao jedan od predznaka kraja ovoga svijeta.
Hadis bilježi: Muslim

Žetva pšenice na vakufskim parcelama u Janji

Žetva pšenice na vakufskim parcelama u Janji

U subotu, 04.07.2020. godine je završena žetva pšenice na većini vakufskih parcela u Janji. Pod pšenicom je zasijano 58 duluma, a od toga nam je ostalo još 4,5 duluma pšenice koja je kasnije posijana.

Izuzetno smo zadovoljni prinosima pšenice koji su u prosjeku iznosili 700 kg/dn. Žetvu je obavio Mehanović Ernad a prijevoz do mlina je obezbijedio mlin Pavlović, kome je i predata pšenica, u iznosu od 38 tona.

Predstoji nam berba krompira tokom mjeseca augusta te berba kukuruza u mjesecu oktobru.

Gostujući u emisiji “Hronika Podrinja” televizije “Podrinje”, Predsjednik Izvršnog odbora MIZ Janja je rekao: “Hvala Allahu dž. š. što smo uspjeli veliki dio površina zasijanih pšenicom da skinemo urod i predamo u mlin “Pavlović”. Godina je bila teška, prvo smo imali sušni period, a tokom juna kišni period, koji je sa sobom nosio određene poteškoće, ali smo blagovremeno reagovali te izvršili potrebna tretiranja samih usjeva. Prihod je izuzetno dobar, nismo ga očekivali, ali Allah dž.š. nas je počastio jednim dobrim prinosom, od preko 700 kg po dulumu.

Predviđanja su bila da ćemo imati oko 600 kg po dulumu, ali čovjek snuje a Allah određuje. On je odredio da mi budemo obradovani tim prinosom, obzirom na sva ulaganja koja smo imali. Imamo dobrog partnera u zadruzi Agrofarmer, na čijem čelu je Mujo Bogaljević, koji je upotrebljavajući svoje stručne i ostale mogućnosti sa svojim saradnicima preporučivao šta treba uraditi a uz našu saglasnost.”

Medžlis Islamske zajednice Janja obrađuje vakufske parcele te jedan dio parcela uzetih pod zakup.

“U proljeće su nam ponuđene dvije parcele pod zakup a hafiz Omer -ef. Camić, obzirom da je on veoma susretljiv u tom pogledu, a moram reći i da je on pravi lučonoša -prava svjetiljka svega što se pozitivno dešava u Medžlisu Islamske zajednice Janja, obzirom da je on glavni imam, ali je toliko brižan kada je u pitanju obrada vakufske imovine, te svete povjerene dužnosti. On je to proširio i mi smo te parcele zasijali krompirom i kukuruzom i to je rezultat dobre saradnje između Glavnog imama i nas kao članova Izvršnog odbora.”

“U narednom periodu, obzirom da se bavimo različitim načinima kultivacije vakufske imovine, u augustu nam, ako Bog da, dolaze aktivnosti na vađenju krompira, na površini od oko 32 duluma, koji će biti predat na preradu u Semberku.”

“Sve ovo mora da proprati zekat na poljoprivredne proizvode kojeg ćemo mi u potpunosti ispoštovati za sve kulture koje smo posijali. Sve što nas obavezuje sveta dužnost zekata mi ćemo ispoštovati u narednom periodu, uz dogovor sa našim predstavnicima na višem nivou, gdje i kome ćemo predati naš dio zekata.” za Podrinjemedia – H. Husejn Camić.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh