El-Egarr ibn Jesar el-Muzeni, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 0 ljudi, obraćajte se Allahu tevbom i traženjem oprosta! Zaista, ja tevbu činim stotinu puta na dan.
Hadis bilježi: Muslim

Radni sastanak sa rukovodiocima predškolskih ustanova IZ

Radni sastanak sa rukovodiocima predškolskih ustanova IZ

Predškolske ustanove Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini baštine osnovni vid islamskog odgoja i obrazovanja i sastavni su dio jedinstvenog odgojno-obrazovnog sistema Islamske zajednice. Pod pokroviteljstvom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uspješno radi 12 predškolskih ustanova Islamske zajednice  (7 obdaništa i 5 mekteba za predškolski uzrast) koje opslužuje 195 zaposlenika i u kojima je svakodnevno 1.400 mališana.  

Jedna od redovnih aktivnosti u organizaciji Rijaseta koju realizira Uprava za vjerske poslove je održavanje radnih sastanaka s direktorima i rukovodiocima predškolskih ustanova Islamske zajednice. Na temelju Plana rada za 2021. godinu, radni sastanak je održan u srijedu 7. aprila 2021. godine u Sarajevu. Sastanku su prisustvovali Ismail-ef. Smajlović, direktor Uprave za vjerske poslove, dr. Enes-ef. Svraka, voditelj Odjela za mekteb i mlade, dr. Safija Malkić, voditelj Odjela za brak i porodicu i direktori i rukovodioci predškolskih ustanova Islamske zajednice. 

Sastanak je organizirao i uputio riječi dobrodošlice dr. Enes-ef. Svraka, zahvalio na dolasku te podsjetio na dnevni red i interaktivni pristup s ciljem iniciranja učesnika da obrazlože informacije i podatke iz izvještaja i detaljnije opišu iskustva koja su od značaja za predškolske ustanove kojim rukovode. Direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Ismail-ef. Smajlović, uputio je uvodnu poruku sa riječima podrške prisutnim rukovodiocima i poželio uspješan rad s naznakom da tokom sastanka očekuje prezentiranje kvalitetnih ideja i prijedloga od učesnika sastanka. 

Nakon analize realizacije zaključaka u 2020. godini, učesnici radnog sastanka su razmjenili informacije i iskustva o radu i aktivnostima predškolskih ustanova u okolnostima pandemije virusa Covid -19. Poslije određenih poteškoća na početku pandemije i uvođenja epidemioloških mjera predškolske ustanove su uspostavile mogući i održivi model rada koji je prilagođen zahtjevima pandemije, što zaslužuje podršku i pohvalu.   

Na sastanku se razgovaralo o značaju i potrebi stručnog usavršavanja zaposlenika predškolskih ustanova Islamske zajednice, o terminu održavanja i programskim sadržajima seminara, kao i o organizaciji i realizaciji programa u redovnim i okolnostima pandemije virusa Covid – 19. Učesnici sastanka su upoznati o poduzetim aktivnostima u vezi elaborata o radu Mekteba za predškolski uzrast koji obuhvata obdaništa, igraonice i druge oblike poučavanja. Također, sprovedena je i načelna diskusija u vezi izrade jedinstvenog Nastavnog plana i programa predškolskih ustanova koji ima za cilj unaprjeđenje i ujednačenje rada. U daljnjem toku sastanka razmatrano je i usvojeno Uputstvo za izradu Plana rada i Izvještaja o radu predškolskih ustanova Islamske zajednice. 

Direktori i rukovodioci predškolskih ustanova Islamske zajednice u svojim diskusijama su istakli značaj pružanja finansijske podrške radu ovih ustanova iz fonda Bejtu-l-mal Rijaseta Islamske zajednice, posebno u okolnostima pandemije virusa Covid -19 i izrazili veliku zahvalnost.  

Dr. Safija Malkić, voditelj Odjela za brak i porodicu naglasila je da su predškolske ustanove direktna podrška i pomoć roditeljima, jer su rasterećeni zbog saznanja i činjenice da svoju djecu u procesu predškolskog odgoja povjeravaju odgovornim i kompetentnim osobama, što u konačnici doprinosi dobrobiti i funcionalnosti porodice. Također, naznačila je potrebu za osnivanje predškolskih ustanova u većim gradovima u Bosni i Hercegovini i pohvalila odvažnost i odlučnost manjih sredina koje su to već učinile. Dr. Malkić je ukazala na mogućnost i značaj stažiranja svršenica medresa, studentica i diplomantica islamskih i pedagoških fakulteta u predškolskim ustanovama  kao i mogućnost prisustva i učešća zaposlenica/odgajateljica predškolskih ustanova Islamske zajednice u programima obuke za koordinatore/ice i stručne saradnike/ce u savjetovalištima za brak i porodicu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Na kraju sastanka direktor Ismail-ef. Smajlović je ukazao na važnost podrške odgovornom roditeljstvu i razvijanju roditeljskih kompetencija te akcentirao značaj i potrebu za osnivanje predškolskih ustanova u regionalnim centrima, većim gradovima i medžlisima bez obzira na postojanje javnih i privatnih predškolskih ustanova. Podržao je i pohvalio rad predškolskih ustanova Islamske zajednice i naglasio da je Rijaset prepoznao važnost i ulogu istih te dao podršku i saglasnost za njihovo osnivanje. Također, govorio je o potrebi uključivanja muallīma i svršenica različitih fakulteta na poslovima u Zajednici koje mogu raditi žene, kao i o uključivanju odgajateljica predškolskih ustanova na godišnjem savjetovanju koordinatorica Odjela za brak i porodicu. Na kraju direktor Smajlović je čestitao na izvještajima o radu i aktivnostima predškolskih ustanova, te naznačio da i učešće na radnom sastanku doprinosi poboljšanju kvaliteta rada, te da je moguće ukoliko ima potrebe organizovati tematske radne sastanke. 

Dr. Svraka je istakao da je radni sastanak bio konstruktivan i koristan, te naglasio važnost saradnje organizacionih jedinica Islamske zajednice na svim nivoima. Na kraju se zahvalio učesnicima na učešću u diskusijama i doprinosu uspješnosti sastanka.  

Na temelju diskusija učesnika tokom sastanka definirani su i usvojeni zaključci koji će biti dostavljeni nadležnim na daljnje postupanje i realizaciju. 

(Preporod.info)

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh