Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, d.š., rekao: Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi - i ne rekne radi toga nita loše, to ću mu nadoknaditi Džennetom.
Hadis bilježi: Buhari

Humanitarna akcija učenika islamske vjeronauke u Janji

Humanitarna akcija učenika islamske vjeronauke u Janji

Tadicionalna- petnaesta humanitarna akcija pod nazivom “Budimo humani, pomozimo svoje komšije 2024.” završena je podjelom prehrambenih paketa u subotu 24. februara 2024. godine. Humanitarnu akciju organizuju i realizuju učenici Osnovne škole “Meša Selimović” i “Srednje stručne škole u Janji” u saradnji sa svojim profesorom islamske vjeronauke Baćevac Samirom.


“Cilj ove humane akcije jeste da svojim trudom i angažmanom učenici pokažu svoj senzibilitet za svoje komšije u potrebi te da se uče humanosti i dijeljenju na Allahovom putu, od viška imovine koja nam je darovana. Ova vrijedna ekipa je od naših sugrađana i prijatelja prikupila 3.902,00 KM od čega smo obezbijedili 78 paketa sa osnovnim životnim namirnicama za naše sugrađane u potrebi. U Janji je podijeljeno 72 paketa namirnica dok je 6 paketa planirano porodicama u potrebi u Bijeljini. Uprkos slaboj kiši, ova vrijedna ekipa koja je brojala skoro 50 učenuka se nije dala pokolebati. Nakon završene akcije, vrijedne učenike i aktiviste smo počastili u caffe piceriji “Bazar” sa njima omiljenom pizzom i sokovima, te nastavili naše lijepo i hajirli druženje. Ova jedinstvena i specifična akcija je postala prepoznatljiva u našoj zajednici ali i šire. Da Uzvišeni Allah ukabuli i primi naš trud i sadaku,” istakao je prof. islamske vjeronauke Baćevac Samir.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh