Nećete osvojiti ljude svojim imetkom, nego svojim osmjehom i lijepim ponašanjem.
Hadis bilježe El-Beraz, Musned, 1.977; Ebu Ja'la, 6.550

Vakuf

Pogledaj dokumentarni film “Bosna i Hercegovina, zemlja vakufa”…

Pravila o uvakufljenju

Vakufska direkcija kao ustanova Islamske zajednice u BiH u skladu sa Ustavom IZ i normativnim aktima koji reguliraju pitanje upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom, veliku pažnju posvećuje novim uvakufljenjima kao i uspostavljanju jedinstvenog sistema uvakufljenja u BiH. Raduje činjenica da Vakufska direkcija svakodnevno bilježi nova uvakufljenja, svejedno radilo se o novčanim sredstvima  ili uvakufljenju u nekretninama. Bez obzira na materijalnu i političku situaciju Bošnjaci nikada nisu prestali uvakufljavati svoju imovinu.

vakufnama

Međutim, na osnovu prakse na terenu koju svaki dan pratimo  nepohodno je, s vremena na vrijeme Bošnjacima koji žele biti vakifi, da ukažemo na postupak uvakufljenja i samu proceduru uvakufljenja koja se shodno pozitivnim propisima IZ treba ispoštovati kako bi uvakufljenje bilo valjano i kako bi uvakufljena nekretnina egzistirala kao vakuf, a vakif bio upisan u jedinstvenu Knjigu vakifa pri Vakufskoj direkciji u kojoj se nalaze imena svih vakifa BiH.

Ukoliko neko želi i ima nijjet da uvakufi nešto od svoje nekretnine, prvi korak ka tome jeste prikupljanje zemljišne dokumentacije o nekretnini. Prvi od uvjeta za uvakufljenje jeste da imovina koja se želi uvakufiti mora biti u vlasništvu potencijalnog vakifa i  ne smije biti opterećena bilo kakvim teretima. Ovo znači da u zemljišnim knjigama, potencijalni vakif mora biti ubilježen kao vlasnik nekretnine koju želi uvakufiti. Ovdje se prije svega misli na dva dokumenta: ZK izvadak i posjedovni list.

Nakon što se ispuni ovaj prvi uvjet i prikupi se zemljišna dokumentacija, potencijalni vakif treba da napiše zahtjev za uvakufljenje u kojem će navesti svoju izjavu slobodne volje da želi uvakufiti određenu nekretninu. Također u toj izjavi potencijalni vakif može, ali ne mora, odrediti šart (uvjet) vakifa, odnosno uvjete  uvakufljenja, gdje može odrediti i svrhu vakufa kao i način korištenja tog vakufa.

Kada zahtjev, odnosno izjava bude napisana od strane potencijalnog vakifa, tu izjavu zajedno sa zemljišnom dokumentacijom potencijalni vakif treba da dostavi medžlisu na čijem se području nalazi  nekretnina.

Medžlis IZ je obavezan da razmatra primljeni zahtjev za uvakufljenje, da da svoje mišljenje i dostavi predmet Vakufskoj direkciji na provođenje daljne procedure.

Vakufska direkcija, u skladu sa Pravilima o uvakufljenju, provodi proceduru uvakufljenja, te prijedlog za uvakufljenje dostavlja Rijasetu IZ u BiH. Nakon što Rijaset IZ donese zaključak, odnosno saglasnost o prihvatanju tog vakufa, predmetna nekretnina zvanično postaje vakuf, a osoba koja je izvršila uvakufljenje postaje vakif.

Kada Rijaset IZ da svoju saglasnost za uvakufljenje, zastupnik Medžlisa IZ sa vakifom odlazi kod notara i potpisuju ugovor na osnovu kojeg će se u zemljišnim knjigama izvršiti izmjene vlasnika predmetnog vakufa i on uknjižiti kao vakuf.

Vakufska direkcija vakifu izdaje propisanu vakufnamu za uvakufljenje i evidentira to uvakufljenje u Knjigu vakifa, te samim evidentiranjem procedura uvakufljenja je u potpunosti završena.

Kao što se može primijetiti kompletna procedura uvakufljenja se provodi unutar organa i ustanova Islamske zajednice u BiH, tako da ukoliko neko odluči da bude vakif, dovoljno je da prikupi dokumentaciju, napiše izjavu o uvakufljenju i sve to dostavi medžlisu IZ na dalju proceduru.

Na kraju želimo skrenuti pažnju da je svaki Bošnjak dužan da vodi brigu da li će njegova imovina koju želi uvakufiti i formalno postati vakuf. Obaveza i dužnost Bošnjaka je da od organa Islamske zajednice traži da mu se na uvid daju Pravila o uvakufljenju i da se u cijelosti postupi po tim Pravilima. Neka nas Allah dž.š. čuva i neka nam uveća nafaku!

 

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh