Meni najbliži od vas bit će oni koji imaju najljepši ahlak, koji su skrušeni i koji mire i zbližavaju.
(Tirmizi)

Nadira Delić

Rođena 18.08.1992. u Bijeljini. Završila medicinsku školu u Bijeljini 2011. godine.

Diplomirala na Pedagoškom fakultetu, smjer razredna nastava 2015. godine.

Zaposlena u Medžlisu Islamske zajednice Janja od 2019. godine.

Živi sa porodicom u Janji, neudata.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh