Jedan ashab je spravio hranu i pozvao Poslanika s.a.v.s. i ashabe. Nakon što je iznijeo hranu pred goste, jedan od njih se izmakao. Poslanik ga je upitao šta mu je, a on je odgovorio: Ja postim. Poslanik mu reče: Tvoj brat se potrudio i napravio hranu a ti kažeš: 'Ja postim'. Nego ti jedi sada, a posti drugi dan za ovaj današnji.

Sekretar

Sekretar i blagajnik MIZ Janja

Mujaga -ef. Cifrić

Rođen 03.01.1984. godine u Čeliću, od oca Šemsudina i majke Ševale. OŠ „Čelić“ završava 1998. godine a nakon toga Behram – begovu medresu u Tuzli. Student Pravnog fakulteta.

Zaposlen na poslovima sekretara, blagajnika i pomoćnog imama Medžlisa Islamske zajednice Janja od maja 2017. godine. Koordinator Medžlisa za saradnju sa nevladinim organizacijama.

U 16 godina radnog iskustva radio na poslovima:

-vjeroučitelj u OŠ „Čelić“ i OŠ „Humci“ u periodu od 2002. – 2007. sa prekidima tokom kojih je odslužio vojni rok u Vojsci Federacije BiH, te honorarni angažman kao imam i hatib u džematu Kovačevići -Gajevi u Koraju.

-Imam, hatib i muallim u džematu Srednja Trnova – MIZ Bijeljina od 02.2007- 05.2017. godine.

Oženjen je suprugom Almom i otac je 3 sina. Nastanjen u vakufskoj kući Džedid džamije u Janji.

Posjeduje organizacione sposobnosti, komunikativan i spreman na timski rad sa izraženim umjetničkim vještinama.

Učestvovao na velikom broju seminara i radionica u organizaciji Rijaseta IZ u BiH, Muftijstva tuzlanskog, Ilmijje, Međureligijskog vijeća u BiH i drugih NVO.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh