Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Kome Allah, d.š., želi dobro, stavi ga na kušnju - belaj.
Hadis bilježi: Buhari

Završena akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode

Završena akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode

Završena je akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode na području MIZ Janja. Kao i prethodnih godina, džematlije su pokazale da izvršavaju svoju obavezu izdvajanja dijela imovine kojim čiste svoj imetak.

Allah Uzvišeni kaže: “Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih, sigurno, smiriti. A Allah sve čuje i sve zna.” (Et-Tewba 103.)

Medžlis Islamske zajednice Janja je na ime zekata za svoje poljoprivredne proizvode, proizveo oko 2,5 tone konzumnog krompira od kojeg je većina dostavljena u Behram-begovu medresu u Tuzli. Za sjetvu i cjelokupnu obradu parcele pobrinuli su se imami i uposlenici Medžlisa, te Gradaščević Osmo koji je pomogao prilikom kupljenja krompira. Također, na ime zekata Medžlisa, Behram-begovoj medresi je dostavljeno potrebnih namirnica u vrijednosti oko 800KM.

Zahvaljujemo se našem džematliji, Šukilović Faruku, koji je poljoprivredne proizvode dostavio u Behram-begovu medresu u Tuzli.

Na području Medžlisa Islamske zajednice Janja, ukupno je prikupljeno: 3,6 t krompira, 4,6 t kupusa, 865 kg luka, 900 kg paprika, 670 kg brašna, te ostalih namirnica ukupne težine 11,7 tona.

Poljoprivredni proizvodi su dostavljeni u Behram-begovu medresu u Tuzli, Mekteb za predškolski uzrast “Vildan” u Janji, narodnu kuhinju “Hasna” u Janji, te u organizaciji OPZ “Agrofarmer” sa p.o. Janja, oko 4 tone za Narodnu kuhinju u Vitinici.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh