Strogo se čuvajte sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažniji govor.
(Buharija i Muslim)

Prelazak na islam u Janji

Prelazak na islam u Janji

Dana 06. januara 2024. godine u Atik džamiji, održana je posebna svečanost prelaska na islam naše sugrađanke Vidosave Čančarević. Vidosava je pred imamom Gutić Adem efendijom i svjedocima izgovorila šehadet i potvrdila svoju vjeru u dragog Boga, te slijeđenje poslanika Muhammeda, neka su Božiji mir i blagoslov na njega.

Vidosava je ovom prilikom uzela ime Vildana u islamu.

Molimo Allaha Uzvišenog da Vildanino prihvatanje islama bude ispunjeno mirom, radošću i Božijim blagoslovom.

Podsjećamo na riječi Allahovog poslanika Muhammeda a.s. koji je rekao:

“Svaki sin Ademov rađa se u fitri (prirodnoj urođenoj vjeri islamu) pa ga njegovi roditelji (svojim odgojem) učine židovom, kršćaninom ili vatropoklonikom”. (Hadis bilježe Buharija i Muslim).
Veliki dio učenjaka smatra da se riječ “fitra” (urođena vjera), koja se spominje u hadisu, odnosi na činjenicu da su sve duše priznale Allaha kao svoga Gospodara, o čemu nas obavještava Allah u Kur’anu, pa kaže u prijevodu značenja:
“I kada je Gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: ‘Zar Ja nisam Gospodar vaš?’ – oni su odgovarali: ‘Jesi, mi svjedočimo’ – i to zato da na Sudnjem danu ne reknete: ‘Mi o ovome ništa nismo znali.’” (Sura El-A’raf, 172. ajet).
Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh