Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, d.š., rekao: Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi - i ne rekne radi toga nita loše, to ću mu nadoknaditi Džennetom.
Hadis bilježi: Buhari

Dr. Ferid Konjić govorio mladima o vrijednosti zdravlja i načinima njegovog očuvanja

Dr. Ferid Konjić govorio mladima o vrijednosti zdravlja i načinima njegovog očuvanja

U subotu i nedjelju (4. i 5. oktobra ove godine), u medžlisima Bijeljina, Janja, Teočak i Čelić održano je šesto predavanje na Kursu islama koji organiziraju Muftijstvo tuzlansko i pomenuti medžlisi.

Predavač je bio dr. Ferid Konjić, specijalista opšte hirurgije.

Tema o kojoj je dr. Konjić govorio mladima bila je “Vrijednost zdravlja i načini njegovog očuvanja”.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh