Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: Dvije vrste džehennemlija ne želim nikako sresti: ljude sa volovskim žilama (bičevima), koji batinaju svoje podanike i žene koje su, premda obučene, ipak obnažene, koje su zavodnice i koje bivaju zavedene, i one čija je kosa nalik na devinu grbu; takve neće ući u džennet, takve neće osjetiti njegov miris! A džennetski miris se osjeća na vrlo velikoj udaljenosti.
(Muslim)

Šerijatsko vjenčanje

Šerijatsko vjenčanje

Dana 30. mart 2024. godine obavljeno je šerijatsko vjenčanje u Atik džamiji između Mulasalihović Abdulaha i Paravlić Šejle. Šerijatsko vjenčanje je obavio Adem-ef. Gutić, imam Atik džamije.

Kaže Božiji Poslanik a.s.: “Brak je moj put, pa ko odstupi od braka, odstupio je sa mog puta.” (Muslim)

Molimo Allaha dž.š. da im podari bereketa, ljubavi, dug život i hairli potomstvo.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh