Najgori od ljudi jeste onaj od koga se nešto zatraži u ime Allaha, pa ovog taj odbije.
(Buharija i Muslim)

Veče Kur'ana u Janji (01.01.2017.)

Veče Kur'ana u Janji (01.01.2017.)

U Palutinskoj džamiji, 01.01.2017., poslije jacije namaza naši džematlije su imali priliku svoja srca smiriti kur'anskim ajetima.
U programu su učestvovali učenici Behram-begove medrese Omer Jakupović i Emina Aganović, studentica FIN-a hfz. Fatima Camić, te musafiri iz Sirije hfz. Mu'tasim Billah al Asali, hfz. Diya Nasirud-din i hfz. Edin Dedić.


Hafiz Diya Nasirud-din je rođen 20.10.1981. godine od oca hafiza Abdul-Mun'ima i majke Nida-hanume u gradu Himsu, država Sirija. Osnovnu i srednju školu te studij arapskog jezika je završio u Ammanu, država Jordan. Hifz je završio sa 16 godina pred svojim ocem Hafizom Ebu Jasirom, i to dok su živjeli u Tuzli. Idžazetnamu za hifz i poučavanje Časnom Kur'anu je dobio 1999. godine od šejha Mahmuda Idrisa, od koga je idžazetnamu dobio i njegov otac. Od tada pa sve do danas je imam i hatib u nekoliko džamija u Ammanu. 2004. godine je postavljen za predavača na Islamskom univerzitetu u Ammanu, na odsjeku za kiraete. Pored kiraeta, izučavao je pred poznatim učiteljima i hanefijski fikh. Hafiz Diya je vrstan učač ilahija i poznavalac mekama koje je učio pred jednim od najvećih stručanjaka iz te oblasti Šejhom Muhammed Eminom Tirmizijem.

hfz. Mu'tasim Billah al Asali.


(Sa lijeve strane: hfz. Diya Nasirud-din, hfz. Mu'tasim Billah al Asali i hfz. Edin Dedić.)

Na početku programa se obratio gl. imam Omer ef. Camić a na kraju je održao kraće predavanje profesor kiraeta hfz. Edin Dedić.

Molimo Svevišnjeg Allaha da ovakvih druženja bude što više u našoj lijepoj Janji.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh