Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Neće ući u Džennet onaj koji kida rodbinske veze.
(Muttefekun alejhi)

Bošnjaci su jedan sjajan i bistar narod

Bošnjaci su jedan sjajan i bistar narod

Piše: Enver Alić

Vjera naša  islamska je i vjerom islamskom iskazujemo  vjernost Allahu Uzvišenom!

Bosanski nam  je jezik i njime podastiremo  vjernost gnijezdu bosanskom – zavičajnosti Bosne i Hercegovine.

Bošnjaci smo na popisu u oktobru 2013. godine  i time još jednom  pečatimo BiH za sve nas, za sve Bošnjake, za sve druge i drugačije u BiH. Bošnjaštvom našim nikoga nećemo u bilo čemu zakinuti.

Mi, Bošnjaci, tako i samo tako namičemo  novu potvrdu državnosti naše Jedne  i Jedine  Domovine.

Nastupila su za Bošnjake neka bolja i sretnija vremena. Gruba podmetanja Bošnjacima u bližoj i dalekoj prošlosti, sada su  naša gorka prisjećanja. Podmetali su nam, ali pali nismo. Uspravljeni hodimo i trezveno sami sebi krojimo buduća vremena. Bošnjaci neće više posrtati. U ovom nadolazećem vremenu je zlatna prilika  da se nikad više ne spotaknemo. I nećemo!

Bošnjaci su jedan sjajan i obećavajući narod. Od njih se uvijek uzimalo najbolje, prisvajalo, otimalo. Od Bošnjaka i duha njihovog sve se množilo i u druge sredine prenosilo bez napomene od koga je ”pokradeno”. Mnogo štošta se udomaćilo u drugim identitetima a da preuzimači bošnjačkih vrijednosti nisu ni svjesni toga. Ono što je najbitnije, bez obzira na silne i morbidne pokušaje zatrpavanja bošnjačkog duha i bošnjačkih vrijednosti, kao i samo satiranje Bošnjaka kroz stoljeća, mi  Bošnjaci izašli smo iz naših maglina i naše začahurenosti, uskočili smo u javni život Bosne i Hercegovine iz dugogodišnjeg zamagljenog uskog kruga etničkog postojanja. Mi smo tu na bosanskohercegovačkoj sceni i nema više našeg  jednostranog gledanja tuđeg glumišta. Mi imamo naše aktere u sudbonosnim danima za naše etničko uspravljanje. Bošnjaci su sami odlučili da budu Bošnjaci. Sufleri im nisu potrebni s tim u vezi.

Bistar smo narod! Bili smo uvijek takvi. Iz matematike smo uvijek bili sjajni. Bošnjačku matematiku niko srozati ne umije. Niti smije! Kažemo onima koji misle da smo mutavi da smo bistri i etnički i etički. I uvijek ćemo takvi biti. Ko nam je mutio, mutio je i dosta nam je više mutljaže i ”brige” o nama. Savjetnicima o našem identitetu možemo poručiti da se pozabave vlastitom demografijom i demosom po vlastitoj vokaciji. Mi se njihovim ”unutrašnjim” poslovima nećemo više nikada baviti. Nećemo se tuđim jorganom baviti zato što smo u punom kapacitetu potrebni na našem bošnjačkom putu. Naš put je jasan i više nego ikada ranije shvaćamo brže i pravilnije. Ostajemo na našem putu izgrađivanja bošnjačkog etnosa  enormno stameni, uspravni, bistri!  Bošnjaci smo i nikako drugačije ne može biti! Pa i Vuk Stefanović Karadžić  je još  davne 1849. godine , puneći (ispisujući) svim i svačim svoj ”Kovčežić” u Beču,  nas Bošnjake okarakterisao na slijedeći način:  ” i danas može biti da u cijelome zakonu Muhamedovu nema pobožnijih ljudi od Bošnjaka”. (Vuk Stefanović Karadžić, Srbi svi i svuda – Kovčežić za istoriju, jezik i običaje Srba sva tri zakona, Beč, 1849.godine)

Potomci njegovi, i lingvistički i nacionalistički, ne bi trebalo da se uopće sekiraju što smo mi Bošnjaci. Mi smo Bošnjaci i kvit! A nije lijepo ni demantovati čoj'ka, oca pismenosti, oko toga jer se u svemu ostalom oni slažu s njegovim nabulozama. Ovoga puta obavezno ga treba uvažavati i pamtiti da su Bošnjaci najpobožniji ljudi u vjeri islamskoj i jezika bosanskog.

Haman pa su svi Bošnjaci dobrano shvatili da aneks 7 nije proveden i oni će sada svojom ispravnom voljom  odrediti ko će upravljati njihovom imovinom u RS. Oni bez dileme čuvaju svoje tlo pod nogama. Duboko su svjesni da i najmanji bošnjački kiks donosi im bijedu i nova poniženja na nivou naše Domovine. Sada se protiv nas  Bošnjaka niko ne može tako lahko dići. A veoma  oprezno ćemo čuvati  sebe od sebe! To je buduća naša zakletva. Mi smo Bošnjaci! Niko, ama baš niko nije dužan sekirati se kako ćemo se mi Bošnjaci na popisu u oktobru 2013. godine  izjasniti kao Bošnjaci.

Bošnjaci smo na popisu u oktobru 2013. godine  i time još jednom  pečatimo BiH za sve nas, za sve Bošnjake, za sve druge i drugačije u BiH. Bošnjaštvom našim nikoga nećemo u bilo čemu zakinuti.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh