Dobročinstvo je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer iako ti Njega ne vidiš, on tebe, zaista, vidi.
(Buharija i Muslim)

Šerijatsko vjenčanje

Šerijatsko vjenčanje

Uzvišeni Allah dž.š. kaže: “Udajite neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“ (En-Nur, 32.)

Allahovom voljom i dosljednim slijeđenjem sunneta Allahovog poslanika a.s., u duhu islamskih propisa i tradicije, dana 28. jula 2023. godine, u Atik džamiji, obavljeno je šerijatsko vjenčanje između Camić Edina i Džafić Lejle.

Molimo Uzvišenog Allaha dž.š. da podari supružnicima međusobnu ljubav, dug život i obilnu nafaku, a porodicama Camić i Džafić dugo prijateljstvo. Amin!

Šerijatsko vjenčanje je obavio Omer-ef. Jakupović, imam Palutinske džamije u Janji.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh