Ibn-Abbas prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Kada bi čovjek imao punu dolinu zlata, zaželio bi da ima dvije doline, a njegova usta neće nita napuniti do prašina, a Allah prima pokajanje od onog ko se pokaje. Hadis je Muttefekun alejhi

Uručena Zahvalnica Talović Mirzetu

Uručena Zahvalnica Talović Mirzetu

Krajem mjeseca novembra posjetili smo porodicu Talović Mirzeta, te dodijelili Zahvalnicu i prigodnu hediju za izuzetnu pomoć pri realizaciji projekta “Unaprjeđenje vakufske imovine” na području Medžlisa Islamske zajednice Janja.

Talović Mirzet je ujedno i član Izvršnog odbora, te je tokom jesenje pripreme vakufskih parcela, kao i same sjetve, dao veliki doprinos pri realizaciji istih. Naime, kao iskusan vozač traktora tokom prethodnog perioda preuzeo je odgovornost za obavljanje poslova sa kupljenim velikim traktorom u vlasništvu Medžlisa Islamske zajednice Janja.

Porodicu Talović su posjetili Predsjednik i Glavni imam Medžlisa sa imamima i svojim saradnicima.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh