Poslanik s.a.v.s. je rekao: Koja god žena se namiriše i prođe pored skupine muškaraca i oni osjete njen miris, neće osjetiti mirisa dženneta.

Uređenje fasade na Atik džamiji i njenoj munari

Uređenje fasade na Atik džamiji i njenoj munari

“Poštovane džematlije, kao što ste mogli vidjeti, radovi na Atik džamiji su se počeli realizovati, s Božijom pomoći munara je je već završena. Zahvaljujemo se onima koji su učestvovali na dosadašnjem doprinosu.
Obavještavamo vas da akcija još traje, na redu je fasada na džamiji, te molimo sve koji žele da se uključe u ovaj veliki hajr, i svojim doprinosima pomognu završetak ovog projekta.”
Adem-ef. Gutić
Prijatelji sa Floride, Omer Merić, Husejn Camić, Mevludin Camić, Rasim Bektić, hfz Omer-ef. Camić, Bukvić Husref i Izeta, Berbić Ramiza, Sehveta Camić, Bego Alihodzić, Salih Gutić, Nedim i Džana Zakomac, Sakib Turkušević, Mensura Čeliković, Talović Mehmedalija, Sejmenović Semir, NN, Šukilović Omer, Hadžirešić Arif, Jusufović Nerim, Camić Medina, Aganović Ibrahim, Musemić (Nihad) Fejsal, Hamazić Šaćir, Šukilović Mirsada, Ramić Ibrahim i Zineta, Osmanbašić Senada, Osmanbašić Saliha, Gruhonjić Emir, Mujkanović Aiša, Berbić Admir, Adanalić Nurdina, Cifrić Mujaga-ef., Durgutović Fahret, Bogaljević Mujo, Gutić Kemal-ef., Skokić Mirza…
Predsjednik džematskog odbora, Predsjednik Medžlisa i Glavni imam su dogovorili sa izvođačima radova realizaciju planiranih aktivnosti tokom mjeseca ramazana. Preostali dio podrazumijeva farbanje svih bijelih površina na Atik džamiji.
Iskreno se nadamo završetku ovih radova do Ramazanskog bajrama u koji će i naša čaršijska džamija ući osvježena!

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh